Tıp Turizmi Kavramı 

"Tıp Turizmi" son yıllarda ilgi çeken, popülerleşen ve hızla büyüyen bir sektör olarak dikkat çekiyor. Bir insanınkendi Ülkesinde bulamadığı  bir tedaviyi başka bir coğrafyada veya Ülkede bulabilmek için seyahat etmesi yüzyıllardır süregelen bir gerçektir. 20'nci yüzyılın son ceyreğinde “tip turizmi" olarak tanımlanmaya başlanmış ve 21.’nci yüzyılla birlikte tamamen nitelik değiştirmiştir.

Nitelikli ve ucuz tıbbi tedavi hizmeti alabilmek için ülkelerarası seyahat etmek “tıp turizmi” olarak adlandırılsa da böylesi önemli bir hizmeti salt “turizm” adı altında tanımlamak günden güne daha az itibar gören bir yaklaşım. Yine de henüz daha uygun bir tanım geliştirilemediği için “tıp turizm” yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bugün itibariyle tıp turizminin temel dinamikleri şunlardır:

  1. Tedavi masraflarında büyük miktarlarda tasarruf,
  2. Bir insanın başka bir  ülkede kendi ülkesinde bulunan sağlık hizmetinden daha kaliteli tedavi hizmeti alabilmesi,
  3. Geliş pazarlarda varolan standart sigorta paketi dışında kalan tedavilerin sigorta şirketi tarafından karşılanmaması nedeniyle ilgili masrafın hasta tarafında üstlenilmesi,
  4. Sigorta kapsamında olmayan cerrahi müdehaleler (estetik, diş v.s.)
  5. Ameliyat gerektiren tedavilerde herhangi bir bekleme gerekmeden bir başka ülkede hızla hizmet alınabilmesi,
  6. Uluslararası sağlık standartlarının yaygınlaşması, teknoloji ve hizmet sunumunda gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler standardına çıkması,
  7. Yeni ve farklı bir ülkeye gitmenin pozitif etkisi.

Tüm bu unsurlar hastaları kendi ülkeleri dışında gelişen alternatiflere yöneltmiştir. Bu nedenlede daha önceleri sağlık hizmetleri güçlü gelişmiş ülkelere doğru olan hareketlilik zaman içinde değişmiştir.

Üstelik bambaşka bir ülkeyi ziyaret etmenin ve yeni yerler görmenin olumlu psikolojik etkisinin de hasta açısından bir avantaj olduğu da genelde kabul edilmektedir. Diğer taraftan tıp turizmi, yılın her zamanına denk düşen bir yapı arz ettiği için, genellikle yaz aylarına özgü “sezonluk” olarak düşünülen turistlik faaliyetlerden de ayrışmaktadır. Ayrıca her zaman olmasa bile hastalara refakat eden aile bireyleri olması bu sektörün yarattığı ekonomik katkıyı büyütmektedir.

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis