Adana Sağlık Turizmi Derneği, Sağlık Hizmeti Sunucuları,Turizm Hizmeti Sunucuları ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının üst düzey yetkililerini bir araya getirerek il düzeyinde kurulan ilk “Sivil Toplum Kuruluşu”dur.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarının varlıkları ve güçleri bireysel çabalar ile elde edilemeyen bir çok alanda çözüm sağlamaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışında yapılacak bölgesel tanıtım faaliyetlerinde yarar sağlanabilecek her tür devlet teşvikinden yararlanabilmek,kurumsal temsiliyetimizi güçlendirmek; karşılaşılacak bürokratik sorunları Sivil Toplum Kuruluşu birlikteliği ve gücü ile aşabilmek için, Adana Sağlık Turizmi Derneği’ne tüzel üyeliğiniz, önemli katkılar sağlayacaktır.

Kurumsal üyelik konusunda başvuruya ilişkin bilgiler ve form ve belgeler :

Dernek Künyesi

ASTD Tüzüğü

Kurumsal Üyelik Başvuru Formu

Üyelik Aidat Bilgi Formu


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis